مشهدی ماری

من برای nامین بار مشهدی ماری شدم

این چند روزی که از مشهد برگشتم خیلی سعی کردم که یه چیزی بنویسم اما فرصت نشد ، فردا هسمر جون دوباره میاد

از سفرم بگم ، این دفعه دوبار به زیارت آقا امام رضا مشعوف شدم .

خیلی خوش گذشت  مخصوصا سکانس زیارتش حرم حسابی خلوت و خنک بود دلم نمی خواست از حرم بیام بیرون

قربانت یا ضامن آهو یا علی ابن موسی الرضا

 

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید